Mamy dla Was wspaniałą zabawę!
Jeśli jesteście szczęśliwymi posiadaczami kalendarza PCCI na rok 2018 to sprawdźcie co jeszcze znajduje się w kopercie… cztery wyjątkowe intermodalne kolorowanki.
Zrelaksuj się, puść wodze fantazji i razem ze swoim dzieckiem beztrosko pokoloruj dowolnie wybrany przez Was rysunek.

Ale to jeszcze nie koniec! Zapraszamy do udziału w konkursie z nagrodami!
Liczy się kreatywność Waszych dzieci, ekspresja kolorów, a przede wszystkim dziecięca radość. Oceniamy prace wykonane dowolną techniką (kredka, farbki, wyklejanka itd.).

Zasady konkursu „INTERMODALNA KOLOROWANKA” są proste:

 1. Wybierz dowolny rysunek i daj do pokolorowania swojemu dziecku.
 2. Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac konkursowych, ale może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę.
 3. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
  ·  3 – 5 lat
  ·  6 – 8 lat
  ·  9 – 12 lat
 4. Do pracy dołącz formularz zawierający:
  ·  imię oraz wiek uczestnika (swojego dziecka),
  ·  imię i nazwisko rodzica (osoby uprawnionej do opieki nad uczestnikiem konkursu),
  ·  adres mailowy i numer telefonu, za pośrednictwem których organizator będzie się komunikował z uczestnikiem konkursu,
  ·  imię i nazwisko osoby kontaktowej z PCC Intermodal S.A.,
  ·  zgodę na udział w konkursie swojego dziecka wraz z akceptacją regulaminu (dostępny na stronie internetowej Organizatora).Gotowy rysunek wraz z akceptacją warunków konkursu dostarcz osobiście lub wyślij na adres:
  PCC Intermodal S.A.
  ul. Hutnicza 16
  81-061 Gdynia
  z dopiskiem „INTERMODALNA KOLOROWANKA”
 5. Konkurs trwa od 01.12.2017 r. do 31.01.2018 r. Do konkursu zostaną zakwalifikowane tylko te prace, które dotrą do biura w terminie do 31.01.2018 r.
 6. Zwycięskie prace w poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną nagrodzone.
 7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora do 14.02.2018 r.
 8. Łączna wartość nagród w puli konkursowej 2.000 zł (słownie złotych: dwa tysiące).

Ważne dokumenty:  FORMULARZ – Zgoda na udział  oraz  REGULAMIN KONKURSU

Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy udanej zabawy!
Intermodal – a better way!