Przetarg na dostawę trzech ciągników terminalowych do przewozu naczep kontenerowych wraz ze świadczeniem usługi serwisu.

PCC Intermodal S.A. zaprasza do złożenia oferty na „dostawę trzech ciągników terminalowych do przewozu naczep kontenerowych wraz ze świadczeniem usługi serwisu”
Zadanie realizowane jest w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0016/17-00 „Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w Kutnie oraz zakup urządzeń wspierających jego działalność” przy dofinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2014-2020), Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny).
Przedmiotem przetargu jest dostawa na terminal Zamawiającego w Kutnie trzech fabrycznie nowych ciągników terminalowych do przewozu kontenerów wraz z usługami serwisowymi.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego
Zamawiający PCC Intermodal S.A. informuje, iż postępowanie przetargowe na dostawę dostawę trzech ciągników terminalowych do przewozu naczep kontenerowych wraz ze świadczeniem usługi serwisu realizowane w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0016/17-00 „Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w Kutnie oraz zakup wspierających jego działalność” zostało rozstrzygnięte.

Nazwa: Cargotec Poland sp. z o.o.
Adres: ul. Metalowa 2, 73-102 Stargard Szczeciński
Wskaźnik W dla najkorzystniejszej oferty: 168.447,71 ;
Cena dostawy: 439.740 EUR

Komunikat z dnia 12.04.2022:
Z uwagi na dodatkowe pytania Oferentów Zamawiający przesuwa termin składania ofert w przetargu na dzień 22.04.2022 do godz. 15:00.
W konsekwencji powyższego zmianie ulega także okres ważności oferty i gwarancji wadialnej:
“Gwarancja wadialna winna obejmować okres ważności oferty od dnia wyznaczonego do składania ofert do końca terminu związania ofertą,
tj. od dnia 22.04.2022 do 21.06.2022”.
Do Załącznika nr 2 do umowy „Pytania i odpowiedzi” dodaje się Załącznik nr 2.1: „Załącznik nr 2.1_do _umowy_dodatkowe_pytania_odpowiedzi”
Pozostałe dokumenty obowiązują w dotychczas opublikowanej wersji.

Komunikat z dnia 30.03.2022:
Z uwagi na opracowywanie wersji ujednoliconej Specyfikacji Przedmiotu Przetargu Zamawiający przesuwa termin składania ofert w przetargu na dzień 14.04.2022 do godz. 15:00.
W konsekwencji powyższego zmianie ulega także okres ważności oferty i gwarancji wadialnej:

„Gwarancja wadialna winna obejmować okres ważności oferty od dnia wyznaczonego do składania ofert do końca terminu związania ofertą,
tj. od dnia 14.04.2022 do 13.06.2022”.

Aktualna dokumentacja ujednolicona w wyniku pytań:
Specyfikacja_wersja_ujednolicona
Umowa_wersja_ujednolicona
Załącznik-nr-2_do-_umowy_Pytania_odpowiedzi
Zal_3_do_SPP_Umowa_dalszego_powierzenia_załączniki_8.04.2022
Załącznik-nr-2.1_do-_umowy_dodatkowe_pytania_odpowiedzi

Pytania Oferentów i odpowiedzi Zamawiającego:
Pytania_odpowiedzi_07.04.2022
Pytania_odpowiedzi_01.04.2022
Pytania_odpowiedzi_31.03.2022
Pytania_odpowiedzi_28.03.2022
Pytania_odpowiedzi_28.03.2022_cz2

Dokumentacja przetargowa:

Zal_1_do_SPP_Formularz_ofertowy_04.03.2022
Zal_3_do_SPP_Umowa_dalszego_powierzenia_04.03.2022
Zal.3_do_Umowy_Formularz_cenowy_04.03.2022
Zal.4_do_Umowy-Protokół-zdawczo-odbiorczy-urządzenia
Zal.5_do_Umowy-Dane-kontaktowe

Archiwalna dokumentacja: 

Specyfikacja_ciągniki_terminalowe_Kutno_04.03.2022
Umowa_ciągniki_terminalowe_Kutno_04.03.2022
Zal_3_do_SPP_Umowa_dalszego_powierzenia_załączniki_04.03.2022