PCC Intermodal S.A. zaprasza do złożenia oferty na “dostawę siedmiu naczep terminalowych do przewozu kontenerów”
Zadanie realizowane jest w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0016/17-00 „Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w Kutnie oraz zakup urządzeń wspierających jego działalność” przy dofinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2014-2020), Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny).
Przedmiotem przetargu jest dostawa na terminal Zamawiającego w Kutnie siedmiu fabrycznie nowych naczep terminalowych do przewozu kontenerów.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego
Zamawiający PCC Intermodal S.A. informuje, iż postępowanie przetargowe na dostawę siedmiu naczep terminalowych do przewozu kontenerów realizowane w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0016/17-00 „Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w Kutnie oraz zakup wspierających jego działalność” zostało rozstrzygnięte.
Nazwa: Seacom S.A.
Adres: ul. Przemysłowa 2, 64-000 Kościan
Wskaźnik W dla najkorzystniejszej oferty: 42.555,56
Cena dostawy: 203.000 EUR

Komunikaty:
Zamawiający informuje, iż termin składania ofert upływa dnia 15.07.2022 o godzinie 15:00.
Pytania dotyczące przetargu prosimy kierować na adres przetargi.kutno@pcc.eu do 05.07.2022 do godziny 15:00.

Pytania i odpowiedzi:
pytania_odpowiedzi_cz1

Dokumentacja przetargowa:
Umowa_dostawy_naczep_podkontenerowych_10.06.22
SPP_naczepy_podkontenerowe_10.06.2022
Zal_1_do_SPP_Formularz_ofertowy_10.06.2022
Zal_3_do_SPP_Umowa_dalszego_powierzenia_10.06.2022
Zal_3_do_SPP_Umowa_dalszego_powierzenia_załączniki_10.06.2022
Zal.3_do_Umowy_Formularz_cenowy_10.06.2022
Zal.4_do_Umowy-Protokół zdawczo-odbiorczy urządzenia_10.06.2022
Zal.5_do_Umowy-Dane-kontaktowe_10.06.2022