PCC Intermodal S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę platform kolejowych do obsługi przewozów intermodalnych na terenie Polski i UE.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0019/17-00 „Zakup lokomotyw trakcyjnych i platform kolejowych do obsługi przewozów intermodalnych na terenie Polski i UE” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2014-2020), Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny).

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 150 szt. nowych, towarowych wagonów typu platforma przystosowanych do transportu ładunków intermodalnych i dopuszczonych do eksploatacji w ruchu międzynarodowym, wraz z ich oznakowaniem, z zastrzeżeniem opcji Zamawiającego na dostawę dodatkowo do 40 szt. takich wagonów.

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane także w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Bazie Konkurencyjności.

Aktualizacja ogłoszenia 09.10.2019 r.

Załączono plik ‘Pytania i odpowiedzi cz. II_09.10.2019’.

Aktualizacja ogłoszenia 27.09.2019 r.

Załączono plik ‘Pytania i odpowiedzi cz. I_27.09.2019’.

Dokumentacja przetargowa: