PCC Intermodal S.A. zaprasza do złożenia oferty w ramach przetargu pn. „Dostawa lokomotyw elektrycznych wraz ze świadczeniem przez oferenta usług
serwisu w zakresie pełnego utrzymania w okresie gwarancji oraz po gwarancji aż do pierwszej naprawy P4”
Przetarg został ogłoszony w związku z realizacją projektu POIS.03.02.00-00-0019/17-00 „Zakup lokomotyw trakcyjnych i platform kolejowych do
obsługi przewozów intermodalnych na terenie Polski i UE”, dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko (2014-2020), Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych
(grupa C Transport intermodalny).
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w ramach dwóch niezależnych Zadań, łącznie siedmiu sztuk nowoczesnych, nowych, czteroosiowych,
dwukabinowych, elektrycznych pojazdów trakcyjnych z napędem, wyprodukowanych w ramach jednego typu i modelu lub kompatybilnej rodziny
pojazdów, w ramach każdego z Zadań, wg wymagań określonych w Specyfikacji Przedmiotu Przetargu.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego

Zamawiający PCC Intermodal S.A. informuje, iż postępowanie przetargowe pn.: “Dostawa lokomotyw elektrycznych wraz ze świadczeniem przez oferenta usług
serwisu w zakresie pełnego utrzymania w okresie gwarancji oraz po gwarancji aż do pierwszej naprawy P4” zostało rozstrzygnięte.
Przetarg był ogłoszony w ramach projektu POIS.03.02.00-00-0019/17-00 „Zakup lokomotyw trakcyjnych i platform kolejowych do
obsługi przewozów intermodalnych na terenie Polski i UE”, dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko (2014-2020), Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych
(grupa C Transport intermodalny).

ZADANIE 1:

Firma: Bombardier Transportation GmbH (grupa ALSTOM)
Berlin, Niemcy
Cena: 16.800.000 EUR netto

ZADANIE 2:

Firma: Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.
Bydgoszcz, Polska
Cena: 8.670.000 EUR netto

UWAGA z dnia 05.05.2021:

Zamawiający skorygował w Specyfikacji Przedmiotu Przetargu dwie oczywiste omyłki pisarskie i załączył poniżej poprawiony dokument:
1) na str. 14 pkt. 11 przy referencjach dla Zadania II skorygowano zapis zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pyt. 1 cz. 5 pytań: “(…) do eksploatacji przynajmniej na terenie kraju, w którym zasilanie odbywa się poprzez system zasilania 3 kV DC”)
1) na str. 20 pkt. b) zamienia się słowo „Odbiorcy” na „Oferentowi”.

Specyfikacja_05.05.2021

UWAGA z dnia 29.04.2021:

Zamawiający skorygował w treści zał. 4a i 4b oczywistą omyłkę pisarską i załączył poniżej poprawione dokumenty (w pkt. 1 usunięto: „umożliwiające kontakt maszynisty z serwisantem w każdym języku urzędowym krajów wskazanych w Konfiguracji I (przy czym dopuszczalne jest, aby dla,”)

Zal.-4a-Oswiadczenie-o-potencjale-serwisowym_29.04.2021

Zal.-4b-Oswiadczenie-o-potencjale-serwisowym_29.04.2021

UWAGA z dnia 27.04.2021:

W celu umożliwienia Oferentom przeanalizowania opublikowanych w dniu 27.04.2021 odpowiedzi na pytania, w tym na pytania, które wpłynęły po terminie oraz pozostałych dokumentów Zamawiający wydłuża terminy podane w postępowaniu.

Poniżej aktualnie obowiązujące terminy w przetargu:
Termin składania ofert do aukcji na dzień 14.05.2021 do godz. 15:00.
Wniesienie wadium do przetargu na dzień 25.05.2021.
Aukcja elektroniczna w dniu 27.05.2021 o godzinie 12:00 Zadanie 1; o godzinie 13:00 Zadanie 2.
Złożenie oferty po aukcji w dniu 10.06.2021 do godziny 15:00.
Termin związania ofertą 60 dni od dnia aukcji, tj. do 26.07.2021.

Zamawiający informuje, iż dokonuje aktualizacji Specyfikacji w zakresie powyżej wskazanych terminów.

UWAGA:
Zamawiający szanując i doceniając wkład pracy, jaką Oferenci wnieśli w toku postępowania zadając pytania w wyznaczonym przez Zamawiającego trybie informuje, iż nie ma obowiązku udzielać odpowiedzi na pytania, jakie zostały złożone po wyznaczonym czasie, jaki został wskazany w Specyfikacji.
Zamawiający przypomina iż opublikował komplet dokumentów dotyczących przetargu w dniu 26.02.2021 udzielając w celu zachowania płynności i sprawności procesu przetargowego 6 tygodni na kierowanie pytań przez Oferentów.
Na podstawie działań większości Oferentów Zamawiający wnioskuje, iż był to czas wystarczający, aby zadać pytania i skierować wnioski dotyczące postępowania.
Tym samym Zamawiający zamyka rundę pytań i informuje, iż nie planuje udzielać odpowiedzi na kolejne pytania zadane po wyznaczonym terminie.
Zamawiający w najbliższym czasie przedstawi ujednoliconą treść Specyfikacji i umów na Zadanie pierwsze i Zadanie drugie.

UWAGA:
Zamawiający informuje, iż przychylając się do próśb Oferentów zmienił terminy w postępowaniu przetargowym.
Poniżej aktualnie obowiązujące terminy w przetargu:
Termin składania ofert do aukcji na dzień 07.05.2021 do godz. 15:00.
Wniesienie wadium do przetargu na dzień 17.05.2021.
Aukcja elektroniczna w dniu 19.05.2021 o godzinie 12:00 Zadanie 1; o godzinie 13:00 Zadanie 2.
Złożenie oferty po aukcji w dniu 02.06.2021 do godziny 15:00.
Termin związania ofertą 60 dni od dnia aukcji, tj. do 18.07.2021.

Zamawiający informuje, iż dokonuje aktualizacji specyfikacji w zakresie powyżej wskazanych terminów.

Pytania Oferentów i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytania_odpowiedzi_cz14_27.04.2021

Pytania_odpowiedzi_cz13_27.04.2021

Pytania_odpowiedzi_cz12_21.04.2021

Pytania_odpowiedzi_cz11_16.04.2021

Pytania_odpowiedzi_cz10_16.04.2021

Pytania_odpowiedzi_cz9_16.04.2021

Pytania_odpowiedzi_cz8_16.04.2021

Pytania_odpowiedzi_cz7_16.04.2021

Pytania_odpowiedzi_cz6_15.04.2021

Pytania_odpowiedzi_cz5_14.04.2021

Pytania_odpowiedzi_cz4_12.04.2021

Pytania_odpowiedzi_cz3_09.04.2021

Pytania_odpowiedzi_cz2_02.04.2021

Pytania_odpowiedzi_cz1_25.03.2021

Z uwagi na pracę zdalną i utrudnienia z tym związane publikujemy niepodpisane wersje. Zamawiający w dniu 27.04.2021 publikuje zbiorczy plik, który stanowi wiążący załącznik do umowy na Zadanie 1 i na Zadanie 2.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA AKTUALNA NA DZIEŃ 27.04.2021:

Specyfikacja_27.04.2021

Umowa_Zadanie_I_27.04.2021

Umowa_Zadanie_II_27.04.2021

Załącznik-nr-2-do-umowy-pytania-odpowiedzi_27.04.2021

Zal.-1-Oswiadczenie-o-możliwoścach-i-deklaracjach-WE_27.04.2021

Zal.-2-Oswiadczenie-Oferenta_upadlość_27.04.2021

Zal.-3-Oswiadczenie-Oferenta_niekaralnosc_27.04.2021

Zal.-4a-Oswiadczenie-o-potencjale-serwisowym_27.04.2021

Zal.-4b-Oswiadczenie-o-potencjale-serwisowym_27.04.2021

Zal.-5-Oswiadczenie-o-odpowiedzialności_27.04.2021

Zal.-6-Oswiadczenie-o-braku-powiazan-kapitalowych-lub-os.-z-Zamawiajacym_27.04.2021

Zal.-7-Zobowiazanie-dostarczenie-kompletu-dok_27.04.2021

Zal.-8-Warunki-Udziału-w-Aukcji-regulamin-27.04.2021

Zal.-9a-Formularz-oferty-do-aukcji-lok-elektr-27.04.2021-i-zal-3-do-um

Zal.-9b-Formularz-oferty-do-aukcji-lok-elektr-27.04.2021-i-zal-3-do-um

Zal.-11-Umowa-dalszego-powierzenia_wzór_27.04.2021

Zal.-11-Umowa-dalszego-powierzenia_załączniki_27.04.2021

Załącznik-nr-5-do-umowy-lok-elektryczne_27.04.2021

Załącznik-nr-5a-do-umowy-lok-elektryczne_27.04.2021

Załącznik-nr-6-do-umowy-lok-elektryczne_27.04.2021

DOKUMENTACJA – PORÓWNANIE DOKUMENTÓW z dnia 27.04.2021 vs 26.02.2021

Wersja-porównawcza-specyfikacja_27_04_2021

Wersja-porównawcza-umowy-Zadanie_1_-27_04_2021

Wersja-porównawcza-umowy-Zadanie_2_27_04_2021

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA ARCHIWALNA:

Specyfikacja-Lokomotywy_elektryczne

Umowa_Zadanie_I-Lokomotywy_elektryczne

Umowa_Zadanie_II-Lokomotywy_elektryczne

Zal.1_Oswiadczenie_o_możliwoścach_i_deklaracjach_WE_26.02.2021

Zal.2_Oswiadczenie_Oferenta_upadlość_26.02.2021

Zal.3_Oswiadczenie_Oferenta_niekaralnosc_26.02.2021

Zal.4a_Oswiadczenie_o_potencjale_serwisowym_26.02.2021

Zal.4b_Oswiadczenie_o_potencjale_serwisowym_26.02.2021

Zal.5_Oswiadczenie_o_odpowiedzialności_26.02.2021

Zal.6_Oswiadczenie_o_braku_powiazan_kapitalowych_lub_os._z_Zamawiajacym_26.02.2021

Zal.7_Zobowiazanie_dostarczenie_kompletu_dok_26.02.2021

Zal.8_Warunki_Udziału_w_Aukcji-regulamin_26.02.2021

Zal.9a_Formularz_oferty_do_aukcji_lok_elektr_26.02.2021_i_zal_3_do_um_clear

Zal.9b_Formularz_oferty_do_aukcji_lok_elektr_26.02.2021_i_zal_3_do_um_clear

Zal._11_Umowa_dalszego_powierzenia_wzór_26.02.2021

Zal._11_Umowa_dalszego_powierzenia_załączniki_26.02.2021

Załącznik_nr5_do_umowy_lok_elektryczne_26.02.2021

Załącznik_nr5a_do_umowy_lok_elektryczne_26.02.2021

Załącznik_nr6_do_umowy_lok_elektryczne_26.02.2021