PCC Intermodal S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę wozów przedsiębiernych do przeładunku kontenerów (reachstacker) dla terminali kontenerowych PCC Intermodal S.A.

Przedmiotem przetargu jest dostawa na terminale Zamawiającego czterech fabrycznie nowych urządzeń typu reachstacker do przeładunku kontenerów, o możliwości udźwigu umożliwiającym podniesienie 45 ton w pierwszym rzędzie wraz z usługami serwisowymi. W formie opcji zastrzeżonej dla Zamawiającego jest dostawa na tych samych warunkach piątego reachstackera oraz wybór ewentualnego wyposażenia dodatkowego (opcjonalnego) dla każdego z reachstackerów.

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane także w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Bazie Konkurencyjności.