Home/Raporty bieżące

Raport bieżący nr 7/2018 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A. w dniu 11 maja 2018 r.

2018-05-11 14:34

Zarząd PCC Intermodal S.A. („Spółka”) w załączeniu do niniejszego raportu przesyła treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A. w dniu 11 maja 2018 […]

Raport bieżący nr 7/2018 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A. w dniu 11 maja 2018 r.2018-05-11T15:07:19+02:00

Raport bieżący nr 6/2018 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A. oraz treść projektów uchwał

2018-04-13 14:47

Zarząd PCC Intermodal S.A. („Spółka”) na podstawie art. 395 i 399 §1, w związku z art. 402 (1)  i 402 (2) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), […]

Raport bieżący nr 6/2018 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A. oraz treść projektów uchwał2018-04-13T14:58:56+02:00

Raport bieżący nr 4/2018 – Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w PCC Intermodal S.A.

2018-03-09 09:33

Zarząd PCC Intermodal S.A. („Spółka”) informuje na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów […]

Raport bieżący nr 4/2018 – Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w PCC Intermodal S.A.2018-03-09T10:28:41+01:00

Raport bieżący nr 2/2018 – Zawiadomienie o przekroczeniu progu 90% ogólnej liczby głosów w Spółce w wyniku zawarcia porozumienia akcjonariuszy

2018-02-09 08:49

Zarząd PCC Intermodal S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 8 lutego 2018 roku otrzymał, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. […]

Raport bieżący nr 2/2018 – Zawiadomienie o przekroczeniu progu 90% ogólnej liczby głosów w Spółce w wyniku zawarcia porozumienia akcjonariuszy2018-02-09T11:53:29+01:00