PCC Intermodal S.A. zaprasza do złożenia oferty w przetargu:
„Budowa zaplecza terminalowego w tym placu przeładunkowo składowego dla pustych kontenerów wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Kutno”.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego
Zamawiający PCC Intermodal S.A. informuje, iż postępowanie przetargowe pn.: „Budowa zaplecza terminalowego w tym placu przeładunkowo składowego dla pustych kontenerów wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Kutno” zostało rozstrzygnięte.

MMKa Kusiołek Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 50A
62 – 420 Strzałkowo

Dokumentacja przetargowa: 
Specyfikacja_Depot_Kutno
Wzor-umowy-DEPOT-Kutno_24.01.2022
Załącznik-nr-1-do-SPP_Oświadczenie-Oferenta_24.01.2022
Załącznik-nr-2-do-SPP_Schemat-kontenera_24.01.2022