W połowie lutego 2018 kolejne 2 lokomotywy, tym razem Bombardier TRAXX typ E186, zasiliły tabor PCC Intermodal SA.

Operator wykorzystuje nowe lokomotywy do realizacji przewozów intermodalnych na terenie kraju. Spółka uruchomiła dział kolejowy, który samodzielnie realizuje przewozy pomiędzy terminalami w sieci PCC Intermodal.

Dzięki rozszerzeniu działalności o samodzielne przewozy kolejowe PCC Intermodal SA może bardziej elastycznie reagować na potrzeby rynku, włączać kolejne pociągi do regularnej sieci przewozów.

Obecnie spółka gwarantuje codzienne połączenia kolejowe z/do portów Gdańska (DCT) i Gdyni (GCT, BCT). Na bazie dziennej obsługuje region centralnej Polski (Kutno, Poznań), Dolnego Śląska (Brzeg Dolny), Górnego Śląska (Gliwice),
3-razy w tygodniu obsługuje region Podkarpacia (Kolbuszowa).

W korytarzach międzynarodowych serwisy PCC Intermodal SA docierają: 3 razy w tygodniu do Brześcia (BY) i Antwerpii (BE), 4 razy w tygodniu do Duisburga (DE), 5 razy w tygodniu do Hamburga (DE) i Berlina/Brandenburgii (Frankfurt Oder), 7 razy w tygodniu regularne pociągi PCC Intermodal SA obsługują rynek holenderski (Rotterdam).

Pasjonatów kolei zachęcamy do śledzenia pociągów intermodalnych PCCI na polskich torach.
Na każdego kto kibicuje rozwojowi transportu intermodalnego i prześle na adres: marketing.intermodal@pcc.eu zdjęcia uchwyconych pociągów z logo PCC, wraz z danymi kontaktowymi i oświadczeniem o zgodzie na wykorzystanie danych kontaktowych, przez Spółkę do celów realizacji działań promocyjnych, czekają wspaniałe gadżety firmowe.

Zgoda na wykorzystanie zdjęć i danych