/Relacje inwestorskie
Relacje inwestorskie 2017-07-20T14:06:31+00:00

Relacje inwestorskie

Serwis relacji inwestorskich PCC Intermodal S.A. przeznaczony jest zarówno dla obecnych, jak i potencjalnych inwestorów naszej Spółki. Celem PCC Intermodal S.A. jest zapewnienie akcjonariuszom maksymalnie pełnych, przejrzystych i rzetelnych informacji o Spółce i jej działalności.

Raporty bieżące

1304, 2018

Raport bieżący nr 6/2018 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A. oraz treść projektów uchwał

2018-04-13 14:47 Zarząd PCC Intermodal S.A. („Spółka”) na podstawie art. 395 i 399 §1, w związku z art. 402 (1)  i 402 (2) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), §19 ust. 2 Statutu Spółki oraz §16 [...]

Raporty okresowe

2003, 2018

Raport okresowy za 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem okresowym za 2017 rok: Jednostkowy raport za 2017 r. Skonsolidowany raport za 2017 r. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2017 r. Opinia i [...]

Walne zgromadzenia

1304, 2018

ZWZA 11 maja 2018 r.

Zarząd PCC Intermodal S.A. informuje, że 11 maja 2018 r. o godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Hutniczej 16 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Poniżej zamieszczona została treść ogłoszenia, projekty [...]

Kontakt dla inwestorów

  • Wojciech Baraniak – CFO
  • +48 58 58 58 260
  • +48 58 58 58 201